Zawartość

Po okrutnym ataku na Polaków w Wielkiej Brytanii RPO pisze do Konsula RP w Londynie

Data: 
2016-09-01
Położenie: 
  • Harlow
    Wielka Brytania

„W ocenie Rzecznika, z uwagi na wrażliwość sytuacji i dobro stosunków pomiędzy polskimi migrantami a miejscową społecznością, zasadnym byłoby podjęcie działań przez Pana Konsula w niniejszej sprawie i monitorowanie toczącego się postępowania” – napisał Adam Bodnar do konsula w Londynie Michała Mazurka. Poprosił o informacje o działaniach w sprawie, a także wskazanie, czy w ramach działalności Wydziału Konsularnego odnotowano inne przypadki agresji wobec migrantów polskiego pochodzenia. 

Rzecznik dowiedział się o napaści na Polaków w Harlow z mediów. Jeden z zaatakowanych Polaków zmarł w szpitalu. Atak mógł być motywowany ich narodowością i nastrojami antyimigranckimi, a zdarzenie wywołało poważne niepokoje wśród lokalnej społeczności polskiego pochodzenia.

„Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ, który powołany został, by stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, monitoruje wszelkie przypadki mowy nienawiści, dyskryminacji i incydentów na tle rasowym lub narodowościowym. Z niepokojem śledzi też doniesienia o nasileniu się ataków skierowanych przeciwko polskiej społeczności mieszkającej w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z treścią art. 36 Konstytucji RP, podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1274) konsul w ramach wykonywania funkcji konsularnych chroni prawa i interesy Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe”.

Galeria

  • Ulica i czerwony piętrowy autobus w Londynie

    Londyn