Zawartość

Po pobiciu zagranicznych studentów w Bydgoszczy – policja wyjaśnia, co robi w sprawie

Data: 
2016-07-06
Położenie: 
 • Bydgoszcz
  Polska

W reakcji na wystąpienie Rzecznika Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy informuje, co się dzieje w sprawie ataku na studentów z programu Erasmus+ w Bydgoszczy

W  Komisariacie Policji Bydgoszcz Śródmieście prowadzone jest postępowanie przygotowawcze RSD 1251/16 w sprawie stosowania przemocy wobec osób z powodu
przynależności narodowej, etnicznej lub rasowej, tj. o czyn z art. 119 kk w zw. z art. 158§1 kk w zw. z art. 11 §2 kk.

17 maja 2016 r. koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy złożył zawiadomienie w sprawie stosowania przemocy wobec sześciorga studentów, obywateli Turcji, Słowacji oraz Czech. 
W toku podjętych czynności ustalono, że w dniu 11 maja 2016 r. studenci uczestniczący w programie Erasmus+ idąc w kierunku centrum Bydgoszczy zostali zaatakowani przez grupę młodych mężczyzn. Sprawcy zadawali uderzenia pięściami, kopali, i  - wskazując na umieszczone na ubraniu symbole „Polski Walczącej" - znieważali ich.

Policja zidentyfikowała i zatrzymała sześciu sprawców, którym przedstawiono zarzuty o czyny z art. 119 kk w zw. z art. 158 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk.

 • Art. 119. § 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  § 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w § 1.
 • Art. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Art. 11. § 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Prokurator prokuratury rejonowej zastosował wobec wszystkich zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór Policji.

Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania pozostałych trzech mężczyzn uczestniczących w zdarzeniu.

Galeria

 • Zdjęcie: sylwetki ludzi
  Ludzie