Zawartość

Podstawy prawne Kajowego Mechanizmu Prewencji

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U.2001, Nr 14, poz. 147
2007-03-15 zm. Dz.U.2006.218.1592 art. 33(a)
2010-11-09 zm. Dz.U.2010.197.1307 art. 3
2011-01-01 zm. Dz.U.2010.254.1700 art. 26
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 90
2011-08-31 zm. Dz.U. 2011.168.1004 art. 1
2011-10-30 zm. wyn. z Dz.U. 2010.202.1343 pkt 1
2011-11-18 zm. Dz.U.2011.222.1320 art. 1

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” Magdalena Chmielak uczestniczyła w seminarium: „Publiczny monitoring miejsc pozbawienia wolności: doświadczenia państw członkowskich Unii Europejskiej”, które odbyło się w Ankarze. Organizatorem spotkania była Komisja Europejska.