Zawartość

Podsumowanie letnich praktyk w Biurze RPO

Data: 
2017-09-29
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

- Dziękujemy, że mieliśmy możliwość zobaczenia z bliska, jak działa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. To dla nas niezwykle ważne doświadczenie, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości – mówili studenci prawa oraz laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych dotyczących praw człowieka, którzy zakończyli wrześniowe praktyki w Biurze RPO.

Aby dostać się na wakacyjne praktyki w Biurze RPO studenci musieli przejść trzyetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Spośród ponad 100 zgłoszeń zostało wybranych 30 osób, w tym roku dołączyli do nich także oraz laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych dotyczących praw człowieka. Praktykanci zostali podzieleni na trzy grupy – każda z nich spędziła miesiąc w Biurze RPO.

W tym czasie brali udział w różnych wydarzeniach (wykładach, warsztatach, dyskusjach, spotkaniach). Pierwszy tydzień praktyk spędzili w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków,  gdzie z bliska mogli zobaczyć jak wyglądają rozmowy z obywatelami, którzy składają skargi do RPO. W pozostałe tygodnie studenci pracowali  w wybranym przez siebie, specjalistycznym zespole.

Oprócz codziennej pracy z dokumentami, praktykanci spotykali się również z ekspertami ze wszystkich zespołów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, by rozmawiać o najważniejszych działaniach podejmowanych przez RPO. Dyskutowali np. o tym, jak skutecznie informować o prawach człowieka. Uczestniczyli także w warsztatach medialnych, na których uczyli się jak najlepiej zaprezentować się przed kamerą.

W ramach praktyk odbyły się także spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych m.in. Panotykon, Watchdog Polska i Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Praktykanci dowiedzieli się dzięki nim, w jaki sposób można pomóc osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności, czy jak skutecznie korzystać z prawa do informacji publicznej.

Ponadto podczas spotkań z dr. Adamem Bodnarem omawiali sprawy, które Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby podjąć z urzędu na podstawie doniesień medialnych.

Rzecznik zachęcał młodych prawników do dalszej współpracy z Biurem RPO. Przypomniał, że każdy z nich może zgłosić się do programu Ambasador RPO. Wielu obecnych Ambasadorów aktywnie działa na swoich uczelniach m.in. organizują konferencje i spotkania dotyczące praw człowieka. Niektórzy z nich pomagają także przy przygotowaniu spotkań regionalnych RPO.

Galeria

  • zdjęcie: kilkanaście osób stoi na schodach przed budynkiem i pozuje do zdjęcia
    Adam Bodnar i praktykanci
  • zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali przy białych stołach
    Praktykanci mówili, jakie sprawy powinien podjąć RPO