Zawartość

Podsumowanie wizyty RPO w woj. zachodniopomorskim

Data: 
2015-11-27
słowa kluczowe: 

27 listopada odbyły się kolejne spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami społecznymi działającymi w województwie zachodniopomorskim. Trzydniowa wizyta w Szczecinie była pierwszym tego typu wydarzeniem w nowej kadencji RPO. Kolejne organizowane będą co miesiąc w innym regionie Polski. Ich celem jest zidentyfikowanie lokalnych problemów, poznanie regionalnych organizacji społecznych a także przybliżenie obywatelom działalności RPO. Dr Adam Bodnar zapowiedział, że następne spotkania odbędą się w województwie podlaskim.

W trakcie ostatniego dnia wizyty w Szczecinie rozmawiano m.in. o wsparciu społecznym i socjalnym dla osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, działalności sądów oraz o problemach transgranicznych. Przedstawiciele Fundacji Ostatni Rejs zwrócili uwagę na sytuację, w jakiej znajdują się rodziny marynarzy, którzy zaginą na morzu i dopiero po pół roku zostają uznani za zmarłych. Podkreślali, że w tym okresie rodzinom nie przysługuje odpowiednie wsparcie. Rzecznik zapowiedział, że sprawa ta zostanie zbadana przez ekspertów w Biurze RPO. Uczestnicy piątkowych spotkań rozmawiali również o potrzebie tworzenia dziennych domów opieki dla osób starszych. Ponadto omówiono problem współpracy polsko-niemieckiej.

Wieczorem dr Adam Bodnar poprowadził w Akademii Sztuki w Szczecinie debatę pt. „Granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73 Konstytucji RP”. Wzięli w niej udział m.in. Dyrektor Artystyczny Teatru Współczesnego Anna Augustynowicz, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie  Lech Karwowski,  adwokat Piotr Dobrołowicz oraz dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie. Liczni uczestnicy debaty zastanawiali się, gdzie przebiegają granice wolności artystycznej i swobody wypowiedzi, ilustrując ten dylemat nawiązywano do procesów Doroty Nieznalskiej, Adama Darskiego i Doroty Rabczewskiej.

 

Galeria

  • na zdjęciu uczestnicy debaty
    Uczestnicy debaty w Szczecinie
  • na zdjęciu prelegenci biorący udział w debacie
    na zdjęciu prelegenci biorący udział w debacie