Zawartość

Podsumowanie wizyty RPO w woj. zachodniopomorskim

Data: 
2015-11-25
Położenie: 
 • Armii Krajowej 1
  Szczecin
  Polska
słowa kluczowe: 

Szczecin był pierwszym miastem, które rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar odwiedził w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych z organizacjami społecznymi. Rozmowy w województwie zachodniopomorskim odbyły się w dniach 25-27 listopada 2015 r. Ich celem było zidentyfikowanie lokalnych problemów, poznanie regionalnych organizacji społecznych, a także przybliżenie obywatelom działalności RPO.

Wśród omawianych w Szczecinie tematów znalazły się m.in.

 • prawa osób z niepełnosprawnościami,
 • dostępność placówek opieki zdrowotnej,
 • udział obywateli w życiu publicznym,
 • problemy transgraniczne.
 • Uczestnicy rozmawiali również o prawach dzieci i młodzieży,
 • dostępie do informacji publicznej oraz
 • bezpłatnej pomocy prawnej.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele blisko 70 organizacji pozarządowych. Swoją aktywność zaznaczyli też studenci i członkowie rad młodzieżowych.

Jednym z ważnych problemów, na który zwrócono uwagę podczas spotkań jest trudna sytuacja rodzin marynarzy, którzy zaginęli na morzu i dopiero po pół roku mogą zostać uznani za zmarłych. Przedstawiciele Fundacji Ostatni Rejs podkreślali, że w tym okresie rodzinom nie przysługuje odpowiednie wsparcie i w wielu przypadkach mogą liczyć tylko na przyjaciół i znajomych. Rzecznik zadeklarował, że kwestie te zostaną przeanalizowane przez ekspertów w Biurze RPO.

Kolejny z omawianych problemów dotyczył trudności, jakie niesie ze sobą brak orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku zdiagnozowania FAS (płodowego zespołu alkoholowego). Zwracano także uwagę na zbyt małą liczbę ośrodków prowadzących kursy doszkalające dla kierowców oraz na potrzebę tworzenia dziennych domów opieki dla osób starszych, cierpiących na Alzhaimera, czy wymagających stałej opieki.

Spotkania w Szczecinie nie ograniczyły się wyłącznie do wskazywania problemów. Była to także okazja do zaprezentowania przykładów dobrych praktyk, które można upowszechniać w innych regionach Polski. Za godny rozpropagowania, zdaniem Rzecznika, należy uznać projekt realizowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji, polegający na szkoleniu poszczególnych funkcjonariuszy z polskiego języka migowego. Rzecznik odwiedził również Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, a pracownicy BRPO Zachoniopomorski Odział Polskiego Związku Głuchych.

Podczas pobytu w Szczecinie dr Adam Bodnar spotkał się także z przedstawicielami lokalnych mediów.

Dziennikarze zwrócili uwagę m.in. na problemy rodzin romskich, instytucję mediacji, czy rolę kuratorów sądowych. Uczestnicy spotkania dyskutowali też o rzetelności i języku prasy. Rzecznik odniósł się m.in. do artykułów prasowych na temat pobicia ucznia jednej ze świnoujskich szkół, rzekomo z pobudek rasistowskich. Zaznaczył, że dziennikarze powinni wykazywać się w takich sprawach większą odpowiedzialnością za słowo i nie dzielić niepotrzebnie lokalnych społeczności. Poinformował również, że w wielu przypadkach sprawy opisywane przez media są podejmowane przez RPO z urzędu. Zachęcał przy tym dziennikarzy, by informowali Rzecznika Praw Obywatelskich o wszystkich sytuacjach, w których dochodzi do łamania praw i wolności człowieka i obywatela. Dr Bodnar zapowiedział też stworzenie w Szczecinie punktu przyjęć interesantów, w którym raz w miesiącu pracownicy Biura RPO przyjmowaliby wnioski od obywateli.

Na zakończenie wizyty w Akademii Sztuki odbyła się otwarta debata pt. „Granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73 Konstytucji RP” z udziałem przedstawicieli szczecińskich ośrodków kultury m.in. Dyrektor Artystycznej Teatru Współczesnego Anny Augustynowicz, Dyrektora Muzeum Narodowego Lecha Karwowskiego, dr. Mikołaja Iwańskiego z Akademii Sztuki a także adwokata Piotra Dobrołowicza. Uczestnicy debaty zastanawiali się, gdzie przebiegają granice wolności artystycznej i swobody wypowiedzi, ilustrując ten dylemat przykładami procesów Doroty Nieznalskiej, Adama Darskiego i Doroty Rabczewskiej.

Rzecznik zapowiedział, że tego typu debaty, dotyczące poszczególnych artykułów Konstytucji, będą organizowane podczas spotkań konsultacyjnych w każdym województwie.

Następnym punktem na mapie wizyt Rzecznika będzie województwo podlaskie.

Galeria zdjęć z wizyty RPO w Szczecinie

Galeria

 • morski horyzont z niewidoczną granicą między wodą a powietrzem
  Kres