Zawartość

Połączenie wniosków RPO i grupy posłów ws. ustawy medialnej

Data: 
2016-05-24

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył 24 marca do Trybunału Konstytucyjnego ustawę medialną z 30 grudnia 2015 r.  Zdaniem RPO ustawa narusza konstytucyjne gwarancje wolności słowa i wolności mediów podporządkowując publiczne radio i telewizję bezpośrednio rządowi i ignorując konstytucyjną rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W dniu 5 kwietnia 2016 r. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów na Sejm RP VIII kadencji, uzupełniony 2 maja 2016 r., w którym posłowie również zwracają się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy medialnej. Sprawa ma sygnaturę K 25/16.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządził dołączenie wniosku grupy posłów do wcześniej złożonego wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich K 13/16, z uwagi na tożsamość przedmiotu sprawy.

Połączone wnioski będą rozpoznawane w pełnym składzie Trybunału.

Galeria

  • Dzienikarze i kamerzyści
    Media i komunikacja publiczna