Godło RP
Zawartość

Polityka państwa wobec repatriantów

Data: 
2015-11-10

W debacie publicznej pojawiają się opinie wskazujące na niewłaściwą polityką państwa wobec repatriantów z byłych republik radzieckich. Minister Spraw Wewnętrznych udzielił odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów.

Minister przedstawił przebieg procedury repatriacyjnej wskazując na rozwiązania ułatwiające osiedlenie się na terytorium RP cudzoziemcom polskiego pochodzenia.

Poinformował także o przedstawionym w dniu 16 października br. Wieloletnim Programie Rządowym dla Repatriantów „Powrót do domu”.

Główne założenia Programu dotyczą objęcia repatriantów indywidualnymi, realizowanymi w miejscu osiedlenia programami adaptacyjnymi, ujednolicenia zasad wsparcia dla samorządów angażujących się w akcję repatriacyjną i zwiększenia maksymalnej kwoty dotacji, pomocy finansowej na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania oraz objęcia aktywizacją zawodową również małżonków repatriantów.

 

  • Polska flaga
    Polska