Zawartość

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-05-30
słowa kluczowe: 

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE powstała w sierpniu 2017 roku. Jest ona afiliowana przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, który jest jednostką Katedry Prawa Pracy. Sieć COOPERANTE działa wzorem rozrastających się na świecie sieci naukowych zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego [vide inter alia Labour Law Research Network; European Labour Law Network; New Zealand Labour Law Society; Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, Kanada].

Sieć stwarza jej członkom możliwość dotarcia za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu strony internetowej do naukowców i strategicznych partnerów społecznych z informacjami o aktualnych konferencjach, seminariach, publikacjach oraz prowadzonych projektach badawczych. Dodatkowo, COOPERANTE dąży do pogłębienia współpracy polskiego środowiska naukowego z partnerami społecznymi oraz instytucjami zagranicznymi.

W 2019 r. Sieć COOPERANTE była partnerem XXII Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Strategicznym Partnerem COOPERANTE jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Głównymi aktywnościami Sieci są:

  • bieżący transfer informacji o aktualnych konferencjach, seminariach i publikacjach poprzez stronę internetową oraz zbiorczo raz w miesiącu do osób zapisanych do Newslettera*;
  • stworzenie bazy osób zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego należących do Sieci;
  • współorganizacja konferencji krajowych i zagranicznych;
  • mająca na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki promocja na platformie internetowej Sieci wydarzeń o charakterze międzynarodowym organizowanych w Polsce oraz wartych uwagi wydarzeniach organizowanych na świecie.

Galeria

  • na białym tle kwadratowa pomarańczowa ramka, wewnątrz ramki napis COOPERANTE podzielony na trzy wersy

    Logotyp sieci Cooperante