Zawartość

„Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Konferencja z udziałem RPO

Data: 
2016-10-24
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

- Dzieci jako ofiary przestępstw potrzebują szczególnego wsparcia państwa i organizacji pozarządowych. Bardzo ważne jest, aby to wsparcie otrzymywały też same organizacje pozarządowe, które działają na rzecz najsłabszych, bo przecież pomoc najsłabszym to nie jest kwestia ideologiczna, ale obowiązek państwa. Chodzi także o osoby z niepełnosprawnością, czy osoby starsze – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas otwarcia ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Wydarzenie jest już po raz trzynasty organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje).

W swoim wystąpieniu rzecznik nawiązał m.in. do zmiany nazwy fundacji. Podkreślił, że jest ona adekwatna do tego co robi ta organizacja i tego, jak bardzo wspiera najmłodszych. Dr Bodnar zaznaczył również, że wiele tematów poruszanych podczas tegorocznej konferencji dotyczy spraw, którymi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazał m.in. na problemy dzieci uchodźców, czy przeciwdziałanie tzw. hejtowi w internecie.

- Z moich obserwacji wynika, że dzieci są ofiarami przestępstw nie tylko w domach, czy w szkołach. Niestety przemoc, a nawet nieludzkie traktowanie spotykają je także w innych miejscach – w schroniskach dla nieletnich, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, czy w szpitalach psychiatrycznych – zauważył RPO.  – My nie tylko monitorujemy te miejsca, ale też staramy się weryfikować wszystkie te sprawy, gdzie zostali skrzywdzeni nieletni. Sprawdzamy, czy policja i prokuratura podejmują odpowiednie działania i czy wychowawcy w takich placówkach mogą liczyć na odpowiednie wsparcie – dodał.

Obecny na konferencji rzecznik praw dziecka Marek Michalak podkreślał, że bardzo cieszy się z zacieśnienia współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Dzięki inicjatywie obu rzeczników już od prawie roku działa Zespół Ekspertów ds. Alimentów. Już niebawem ma ruszyć, zainicjowana przez Zespół, ogólnopolska kampania na rzecz płacenia alimentów.

Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” odbywa się już po raz trzynasty. Potrwa do 25 października. Tematem przewodnim jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze badania dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom. Podczas konferencji odbędą się m.in. sesje plenarne, wykłady i warsztaty.

Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowana jest od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) razem z Ministerstwem Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

Co roku w tym wydarzeniu uczestniczy ponad 500 ekspertów z całego kraju, stykających się w swojej pracy zawodowej z dziećmi – ofiarami przemocy.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Galeria

  • zdjęcie: rysunek, który przesdtawia postacie z dorysowanymi dymkami, w których są teksty
    Każdy panel został przedstawiony w formie graficznej
  • zdjęcie: kilka osób siedzi na auli przed nimi sceca, na której siedzą panaliści, jeden mężczyzna stoi przy mównicy
    Adam Bodnar na konferencji