Zawartość

Poradnik antydyskryminacyjny dla Policji

Data: 
2013-09-30

Komendant Główny Policji i Pełnomocnicy Komendantów Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich i Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przy współpracy organizacji pozarządowych i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania wydali poradnik „Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji”.

Poradnik ma na celu przybliżenie istoty i znaczenia krajowych oraz międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka oraz scharakteryzowanie wybranych organizacji pozarządowych, które posiadają doświadczenie w zakresie udzielania pomocy osobom dyskryminowanym ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowościowe oraz orientację seksualną.

Głównym adresatem poradnika będą służby dyżurne oraz osoby odpowiedzialne za policyjne miejsca detencji, kadra kierownicza a także wszyscy funkcjonariusze Policji, na co dzień pełniący służbę w kontaktach ze społeczeństwem.

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania

Galeria

  • Biała okładka z zielonym napisem i zielonymi sylwetkami ludzi

    Okładka publikacji "Po pierwsze człowiek"