Zawartość

Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

Data: 
2016-11-28

W opublikowanym właśnie przez  Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych poradniku przedstawione są zasady pomocy, jaka może zostać udzielona potrzebującym.

Niewątpliwie przyda się on nie tylko osobom szukającym pomocy, ale i ich bliskim, znajomym, i tym wszystkim, którzy będą wspólnie pomocy szukać.

Mapa instytucji świadczących pomoc jest pod tym linkiem: www.mapaporadnictwa.pl

Dziś bezpłatną pomoc świadczą różne organizacje i instytucje - zarówno publiczne, jak i niepubliczne (organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia).

Ponieważ, ci, co pomoc świadczą, często specjalizują się w różnych konkretnych problemach, warto ten fakt uwzględnić szukając wsparcia.

Autorzy poradnika przypominają, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których udzielona pomoc nie będzie satysfakcjonować. Może stać się tak np. wtedy, kiedy osoby ją zapewniające nie znajdą prawnych możliwości wyjścia z sytuacji. Albo kiedy ocenią, że wykorzystane już zostały wszystkie dozwolone prawem mechanizmy działania.

Najważniejszym jednak przesłaniem Poradnika jest to, że nie warto zwlekać z szukaniem pomocy. Tym bardziej, że w wielu przypadkach ważne jest zachowanie terminów na podjęcie określonych działań. Terminy te wynikają z przepisów prawa.

 

Galeria

  • Wyciągnięta ręka

    Pomoc prawna