Zawartość

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów

Data: 
2015-06-12

12 czerwca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, Straży Granicznej, Biura Krajowego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Polskiego Czerwonego Krzyża i Caritasu.

Podczas spotkania  prof. Irena Lipowicz przedstawiła koncepcję powołania ogólnopolskiej Koalicji na rzecz pomocy ofiarom wojen. Wskazała na konieczność współpracy organizacji pozarządowych i instytucji, których celem jest integracja społeczna migrantów, przeciwdziałanie ich wykluczeniu czy dyskryminacji. Także takim zjawiskom, jak nadużycia wobec pracowników - migrantów czy krzewienie postaw antagonizujących grupy narodowościowe. Dyskutowano także nt. gotowości do udzielania pomocy obywatelom Ukrainy na terytorium RP. Zastanawiano się, jak walczyć z pojawiającym się w życiu publicznym wizerunkiem Polski, jako kraju niechętnego cudzoziemcom. W podsumowaniu prof. Irena Lipowicz podkreśliła, że sprawy migrantów wymagają zmian w dotychczasowej polityce administracyjnej państwa.

W dyskusji głos zabrali m.in. Andrzej Karpiak, Dyrektor Departamentu ds. Postępowań Uchodźczych, który przedstawił dane statystyczne dotyczące liczby wniosków obywateli Ukrainy o nadanie statusu uchodźcy. Gen. Andrzej Pilaszkiewicz przybliżył działania Straży Granicznej w zakresie przygotowania na przyjęcia obywateli Ukrainy w okresie nasilenia konfliktu zbrojnego w tym kraju.

W wypowiedziach zwracano uwagę przede wszystkim na brak przygotowania naszego państwa do przyjęcia migrantów z krajów afrykańskich,  np. ze względu na barierę językową, odmienność kulturową czy większe problemy z integracją społeczną.
 

Galeria

  • Na zdjęciu członkowie komisji
    Posiedzenie komisji
  • Na zdjęciu członkowie komisji
    Posiedzenie komisji
  • Na zdjęciu członkowie komisji
    Posiedzenie komisji

Zobacz także