Zawartość

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data: 
2016-11-28
Położenie: 
  • Długa 23/25
    Warszawa
    Polska

Kolejne posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych poświęcone było w całości omówieniu sposobu upowszechniania i wdrażania modelu wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, w oparciu o publikację „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji propozycja modelu”.

Na spotkanie zostali doproszeni goście spoza Komisji – osoby zaangażowane w działania na rzecz osób starszych i posiadające duże doświadczenie w tym zakresie. W trakcie spotkania została przedstawiona krótka prezentacja opisanego w publikacji systemu wsparcia, omówiono dotychczasowe doświadczenia prezentacji modelu w Warszawie i Lesznowoli. Duża część spotkania została poświęcona prezentacji kierunków działań i projektu narzędzi do praktycznego wdrażania modelu wsparcia połączonej z burzliwą dyskusją.

Na posiedzeniu Komisji została powołana grupa robocza do opracowania sposobu rozpowszechnienia i wdrożenia modelu wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, której prace koordynować będzie Beata Kamińska-Tokarz z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Galeria

  • Starsze osoby w parku
    Emerytury