Godło RP
Zawartość

Posiedzenie Komisji Ekspertów do spraw Osób z Niepełnosprawnościami

Data: 
2017-09-12
słowa kluczowe: 

W Biurze RPO odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Jednym z głównych tematów było projektowanie uniwersalne. O potrzebie przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie mówił prof. Marek Wysocki z Politechniki Gdańskiej, który 11 września został laureatem Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa przyznawanej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Prof. Wysocki jest m.in. autorem poradnika RPO pt. „Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom”. W dyskusji na temat uniwersalnego projektowania wzięła udział przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Uczestnicy posiedzenia rozmawiali też o zmianach w zakresie zasad prowadzenia nauczania indywidualnego i innych form edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Omówiono także aktualne działania Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych, m. in. kwestie dotyczące wyznaczenia terminu rozpatrzenia sprawozdania Polski z wdrażania KPON.

  • zdjęcie: przy stołach ustawionych w literę U siedzi kilkanaście osób
    Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  • zdjęcie: mężczyzna siedzi prz białych stołach, za nim flagi Polski i UE
    Prof. Marek Wysocki
  • zdjęcie: za tsołem siedzą dwie kobiety i dwaj mężczyźni, jedna z osób mów do mikrofonu
    Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami