Zawartość

Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Biurze RPO

Data: 
2016-02-25

Udzielanie schronienia osobom bezdomnym oraz dystrybucja produktów zgromadzonych przez banki żywności były głównym tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, które odbyło się 25 lutego w Biurze RPO. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Organizacje świadczące pomoc bezdomnym zgłaszają zastrzeżenia co do trybu prac nad rozporządzeniami określającymi standardy udzielania schronienia takim osobom. Wskazują przede wszystkim na brak przeprowadzenia konsultacji z organizacjami społecznymi i ekspertami oraz na brak informacji o terminie i długości konsultacji. Do tych zastrzeżeń odniósł się przedstawiciel MRPiPS.

Przedstawiciele banków żywności zwracali uwagę na problemy wynikające z niedostosowania wymogów formalnych do warunków działania tego typu organizacji. Chodzi m.in. o bardzo dotkliwe sankcje grożące za niewłaściwe wypełnienie dokumentacji.

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności zgłosiła postulat, by Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  zagrożeń związanych ze standaryzacją zasad świadczenia pomocy osobom bezdomnym. Ponadto, uczestnicy spotkania uznali za konieczne wypracowanie rozwiązań ułatwiających dostęp organizacji społecznych do produktów zgromadzonych w bankach żywności.

Galeria

  • Zdjęcie: ludzie siedzą przy stole ustawionym w kztałcie litery U
    na zdjęciu uczestnicy spotkania
  • Zdjęcie: zbliżenie na ludzi przy stole
    na zdjęciu prezydium Komisji
  • Zdjęcie: widok na 10 osób siedzących przy dwóch stołach
    na zdjęciu uczestnicy spotkania