Zawartość

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji m.in. w sprawie petycji o emeryturach

Data: 
2016-07-14
słowa kluczowe: 

Komisja zajmie się m.in. rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (P-29/16).

Udział biorą przedstawiciele RPO