Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Potrzebny Plan Alzheimerowski [art. 25 - Zdrowie] [art. 8 – Podnoszenie świadomości]

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Bartosza Arłukowicza, Ministra Zdrowia o podjęcie działań niezbędnych do wprowadzenia w życie Narodowego Planu Alzheimerowskiego, który kompleksowo określi strategię działania w walce z chorobą Alzheimera - uwzględniając także szczególną sytuację i rolę rodzin osób chorych. Wystąpienie jest konsekwencją wcześniejszych działań Rzecznik w zakresie chorób otępiennych.

 

Analiza sygnalizowanych problemów prowadzi do wniosku, iż przede wszystkim konieczne jest stworzenie na szczeblu centralnym odpowiednich ram instytucjonalno-prawnych dla opieki nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera. W 2009 roku Parlament Europejski przyjął deklarację o  uczynieniu choroby Alzheimera priorytetem polityki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej, zalecając opracowanie narodowych planów alzheimerowskich oraz Europejskiego Planu Działania. Polski rząd nie przedstawił dotychczas nawet założeń takiego planu, co budzi niepokój Rzecznik Praw Obywatelskich. Temat był omawiany w  Newsletterze Nr 5/2013  [link]

[Pismo do Ministra Zdrowia]