Zawartość

Poziom realizacji ustawy antydyskryminacyjnej

Data: 
2014-01-27

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat: Poziom realizacji ustawy antydyskryminacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania (i znajomości) ustawy przez sądy

Uzasadnienie: Wydaje się, że tematyka ta jest szczególnie ważna w kontekście często podnoszonego braku efektywności przepisów tej ustawy. Po pierwsze, jak wykazały badania (na ograniczoną skalę) PTPA w tym zakresie, polskie sądy mają problem z klasyfikacją takich postępowań. Po drugie, często sędziowie nie wiedzą o istnieniu ustawy. Po trzecie, często uzasadnienia wyroków wydawanych na podstawie ustawy, ale także innych przepisów antydyskryminacyjnych, nie uwzględniają najnowszych trendów i standardów prawnych w przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu. Wyniki badań mogłyby posłużyć jako argument w dialogu z korporacjami prawniczymi oraz placówkami edukacyjnymi dla prawników odnośnie do bardziej intensywnego włączenia tej problematyki do systemu edukacji tej grupy zawodowej.    

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego