Zawartość

Prace Grupy Dialogu Społecznego ds. Uchodźców we Wrocławiu

Data: 
2016-05-30
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska


W Europie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, sytuacja społeczno-polityczna, w związku z napływem uchodźców z Afryki Północnej, uległa zmianie. Kryzys związany z ilością uchodźców, ich akceptacją i asymilacją powoduje konieczność podejmowania działań, mających na celu zażegnanie wszelkich konfliktów, które wywoływane są przez różne środowiska żywiące obawy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, jak i przez samych imigrantów.

We Wrocławiu wiele organizacji pozarządowych podejmuje działania na rzecz uchodźców, niemniej jednak są to często  inicjatywy nieskoordynowane, realizowane niezależnie od programów rządowych czy samorządowych.

Podczas spotkań poświęconych kwestii migracji i uchodźców przedstawiciele ngo’s i instytucji samorządowych stwierdzili,  że we Wrocławiu brak „strategii działania na rzecz uchodźców czy szerszej migracji, która integrowałaby najistotniejsze i zainteresowane podmioty: władze samorządowe, organizacje pozarządowe, aktywistów, przedstawicieli różnych grup migrantów i mniejszości, wyznań i religii. Nie ulega wątpliwości potrzeba wspólnych poczynań oraz kreowanie efektywnej polityki wobec nowych dla miasta wyzwań, związanych z masowymi ruchami ludności w Europie”.

Dlatego z inicjatywy Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich w grudniu 2015 r. powołano Grupę Dialogu Społecznego ds. Uchodźców, do której prac zaproszono przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kolejne spotkanie zorganizowane zostało 13.04.2016 r. podczas którego:
Rozmawiano o postępach pracy grupy roboczej ds. lekcji wychowawczych dotyczących uchodźców w szkołach.

  • Opowiadano o wizycie studyjnej w Dreźnie, gdzie grupa urzędników i przedstawicieli ngosów przyglądała się jak pracując niemieckie instytucje zajmujące się integracją uchodźców.
  • Odbyto dyskusję na temat możliwości powołania centrum wielokulturowego i krokach, które należy podjąć, by takie centrum zaistniało. Zaplanowano zorganizowanie specjalnego warsztatu poświęconego temu tematowi.
  • Odbyła się również krótka dyskusja na temat różnych modelów współpracy pomiędzy Grupą Dialogu Społecznego, a Międzysektorowym Zespołem ds. Migrantów. Podczas rozmowy zasygnalizowano możliwe rozwiązania, wątek ten z pewnością będzie kontynuowany w przyszłości.
  • Pan Ehsaan Chameiy opowiadał o swoich doświadczeniach, jako uchodźca z Syrii żyjący we Wrocławiu wraz z rodziną od lipca 2015 r.

Z kolei 28.04.2016 r. odbyły w warsztaty z zakresu funkcjonowania warszawskiego centrum wielokulturowego, których celem było przeanalizowanie działań, by stworzyć podobne centrum we Wrocławiu oraz poznanie warszawskiego modelu zarządzania obiektem.

Galeria

  • Zdjęcie: sylwetki ludzi
    Ludzie