Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

"Pracownicy niepełnosprawni wzmocnieniem różnorodnego zespołu

na zdjęciu Dorota Siwiec-pracownik Biura RPO podczas indywidualnego wystąpienia

 

10 czerwca 2014 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Pracownicy niepełnosprawni wzmocnieniem różnorodnego zespołu”.

Celem wydarzenia było przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z zarządzaniem różnorodnością. Idea ta opiera się na zasadach równego traktowania i niedyskryminowania osób bez względu na przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia pracodawców z różnych sektorów (biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych) oraz korzyści wynikające z zarządzania różnorodnym zespołem. Uczestnicy mieli okazję także wziąć udział w dyskusji oraz skorzystać z porad ekspertów ds. rynku pracy.

W spotkaniu wzięła udział Dorota Siwiec, Główny Specjalista Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, która w swoim wystąpieniu przedstawiła działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz osób niepełnosprawnych.
Konferencja została zorganizowana w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Fundację Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Było to jedno z cyklu 50 spotkań z pracodawcami pt. „Postaw na pracę”, które odbywają się na terenie całej Polski.

Patronem honorowym projektu oraz partnerem wydarzenia był Rzecznik Praw Obywatelskich.