Zawartość

Prawa kobiet podczas porodu

Data: 
2015-11-23

23 listopada br. Zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania dr Sylwia Spurek uczestniczyła w konferencji inaugurującej kampanię informacyjną Fundacji Rodzić po Ludzku pt. "Rodzę - Mam prawa". Kampania skierowana jest do kobiet w ciąży i ma na celu uświadomienie ich o przysługujących im prawach wynikających ze standardów opieki okołoporodowej, m.in. o prawie do wyboru osoby towarzyszącej podczas porodu. Standardy opieki okołoporodowej zostały przyjęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 2012 r. Podkreślono w nich podmiotowość i decyzyjność kobiety podczas porodu. Zgodnie ze standardami kobieta ma prawo do rzetelnej informacji, która da jej poczucie bezpieczeństwa oraz do właściwego traktowania z poszanowaniem jej godności i intymności. W swoim wystąpieniu dr Spurek zaznaczyła m.in., że ważne jest, by nie tylko rodzące, ale również ich bliscy znali prawa wynikające ze standardów, by mogli wspierać kobietę w ich egzekwowaniu.

Problem dostępności znieczulenia dla kobiet rodzących pozostaje w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Poniżej zamieszczamy odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na wystąpienie RPO w sprawie nierównego, uzależnionego od miejsca zamieszkania, dostępu pacjentek do farmakologicznych metod znieczulenia podczas porodu. 

 

Galeria

  • Zdjecie cierniowego krzewu
    Ból