Zawartość

Prawa ofiar przestępstw seksualnych

Data: 
2015-12-01
słowa kluczowe: 
 
Zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania dr Sylwia Spurek uczestniczyła w konferencji pt. “Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar”, która została zorganizowana w Warszawie przez Prokuratora Generalnego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.
 
Zasady ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej uległy zmianie dwa lata temu. Zgodnie z nowymi przepisami, postępowanie karne w sprawie zgwałceń lub innych przestępstw seksualnych jest wszczynane z urzędu. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad skutecznością wprowadzonych zmian. Dr Spurek zwróciła uwagę na kwestię respektowania praw ofiar przestępstw seksualnych. Powinniśmy bardzo uważnie przyglądać się prawu, jak ofiary są traktowane na każdym etapie postępowania - czy pyta się je o sprawy irrelewantne dla sprawy, czy prowadzący postępowanie nie wnikają zbyt głęboko w prywatność poszkodowanego – powiedziała. Wskazała również na problem niskich kar orzekanych w Polsce wobec gwałcicieli w porównaniu z innymi krajami europejskimi.