Zawartość

Prawa osób niewidomych po interwencji RPO

Data: 
2015-09-29
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie przypadków odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego osobom niewidomym poruszającym się z psem asystentem. W ocenie Rzecznika takie działanie stanowi naruszenie praw pacjenta, a także art. 25 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i jest przykładem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Należy podkreślić, że przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych upoważniają takie osoby wraz z psem asystującym do wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie z interwencją do Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ podzielił stanowisko Rzecznika i uznał, że odmowa dostępu osobie niewidomej razem z psem asystującym do gabinetu lekarskiego i do świadczenia zdrowotnego stanowi naruszenie praw pacjenta. NFZ jednocześnie poinformował, że wystąpi do dyrektorów oddziałów wojewódzkich w sprawie sprawowania baczniejszego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjentów z niepełnosprawnościami.
 

Galeria

  • Listwa z wypukłościami pomocna osobom z dysfunkcją wzroku
    Prawa osób z dysfunkcją wzroku