Zawartość

Prawo do zapoznania się z dokumentami w lokalu urzędu centralnego. Luka prawna w KPA?

Data: 
2017-03-14
Położenie: 
  • Katowice
    Polska

Chodzi o art. 73 § 1 i § 1 a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który zapewnia stronie postępowania prawo do zapoznania się z treścią zgromadzonych w jego toku dokumentów w lokalu organu administracji publicznej. Ale co z urzędami w Warszawie?

Wnioskodawca, który napisał do Rzecznika, zwrócił uwagę, że w przypadku organów centralnych z siedzibą wyłącznie w Warszawie, osoby z niepełnosprawnością, w trudnej sytuacji materialnej są praktycznie pozbawione tego prawa. Bowiem organ odmawia stronie przesłania kopii zgromadzonego materiału dowodowego, a osobiste stawienie się w siedzibie organu, z przyczyn wskazanych wyżej jest dla strony bardzo utrudnione.

Problem ten został dostrzeżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich BPK.520.2.2016.  Zespół Prawa Cywilnego BRPO przygotowuje pytanie prawne do NSA w kwestii, która wywołała rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a mianowicie, czy w ramach obowiązku udostępniania stronie akt postępowania administracyjnego organ ma obowiązek na żądanie strony sporządzić na jej koszt i doręczyć jej odpisy z tych akt, jeżeli strona nie ma możliwości osobistego zapoznania się z zawartością akt na miejscu.

Galeria

  • Znak pierwszeństwa dla osoby z niepełnosprawnością na szarym chodniku

    Niepełnosprawność