Zawartość

Program edukacyjny Młodzi w Akcji pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-08-01 do 2018-07-31
słowa kluczowe: 

Program edukacyjny Młodzi w Akcji realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Fundacją BZ WBK.

Celem programu jest wzmacnianie identyfikacji młodych ludzi ze społecznością lokalną oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Przeprowadzając lokalne projekty na rzecz mieszkańców okolicy, młodzi ludzie dogłębnie poznają miejsce, w którym żyją, zdobywają kompetencje przydatne w dorosłym życiu oraz zyskują poczucie sprawstwa i pewność siebie.

Program opiera się na doświadczeniu prowadzonych dotychczas z różnymi partnerami działań Młodzi obywatele działają (1995-2007) oraz Młody Obywatel (2010-2017).

Program „Młodzi w Akcji ma zasięg ogólnopolski, trwa od sierpnia 2017 r. do lipca 2018 r.