Godło RP

Program wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych [art. 9 – Mobilność]*

Z inicjatywy Instytutu Transportu Samochodowego powstało konsorcjum, w skład którego wchodzą: firma AMZ Kutno BIS Sp. z.o.o., Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Odlewnictwa. Konsorcjum opracowało projekt Auto Mobility Center (AMC-2), czyli kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo. Przedmiotem projektu jest wsparcie mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo dzięki zaadaptowanej na potrzeby różnych rodzajów dysfunkcji ruchowych pilotażowej flocie dziesięciu pojazdów. (Prezentacja w załączeniu).


Adaptacje wykonano pod kątem osób z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych, tetraplegią, karłowatością, poruszających się samodzielnie lub na wózkach. Następnym etapem będzie uruchomienie przy Instytucie Transportu Samochodowego Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych. Do współpracy zaproszono osoby niepełnosprawne i ich stowarzyszenia, firmy motoryzacyjne, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, środowisko medyczne, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, sektor bankowo-ubezpieczeniowy, a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Kompleksowe Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. We wrześniu 2015 r. w ramach tej placówki zostanie uruchomiony Ośrodek Nauki Jazdy dla Osób Niepełnosprawnych oraz Ogólnopolski Punkt Informacyjny. Będą także oferowane specjalistyczne kursy i szkolenia, testy psychologiczne kierowców ze szczegółową oceną wpływu dysfunkcji na zdolność kierowania pojazdem. Ważnym elementem Centrum Usług Motoryzacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypożyczalnia pojazdów oprzyrządowanych wraz z możliwością jazd testowych. Będzie prowadzone także doradztwo w zakresie optymalnej adaptacji pojazdu przystosowanego do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

[AMC-2]