Zawartość

Projekt edukacyjny "Zoom na rady seniorów. Masz Radę, masz wpływ" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-06-01 do 2016-12-31
słowa kluczowe: 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Gminą Legionowo i Miejską Radą Seniorów w Legionowie realizują projekt edukacyjny „Zoom na rady seniorów. Masz Radę, masz wpływ”. Jego celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego uczestniczenia w lokalnym życiu społecznym, partycypacji w procesach decyzyjnych oraz w kształtowaniu polityki lokalnej poprzez powoływanie rad seniorów i wspieranie ich efektywnego działania.

Projekt jest rozpoczął się w czerwcu i potrwa do grudnia 2016 roku.