Zawartość

Projekt „Hackathon Antisemitism” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-10-04 do 2019-10-06
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Projekt „Hackathon Antisemitism” to inicjatywa realizowana przez Ambasadę Izraela. Jej celem jest stworzenie technologicznych narzędzi wspierających walkę z mową nienawiści w internecie.

Nowoczesne technologie komunikacyjne stworzyły bezprecedensowe możliwości komunikacji i wymiany myśli. Świat stał się mniejszy, a ludzie żyjący w jego odległych od siebie częściach mogą nawiązywać bliskie relacje. Niestety wiele z negatywnych zjawisk znanych z historii znalazło swój wydźwięk w strefie komunikacji elektronicznej. Antysemityzm, nietolerancja i mowa nienawiści obecne są dziś w internecie, a co więcej, nienawistne słowa wymieniane kanałami cyfrowymi mogą podsycać nienawiść i prowadzić do przemocy fizycznej.

Ponieważ do walki ze zjawiskiem antysemityzmu, dotykającym całą globalną społeczność, konieczne jest zbudowanie międzynarodowego porozumienia, do udziału w projekcie zaproszeni zostali uczestnicy z wielu krajów, m.in. Polski, Izraela, Niemiec, Stanów Zjednoczonych.