Zawartość

Projekt Karta Różnorodności pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-05-24
słowa kluczowe: 

Koordynatorem projektu Karta Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Karta Różnorodności jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i angażują się w promowanie zasad równego traktowania. Zwieńczeniem całorocznych działań jest III Dzień Różnorodności, który odbędzie się 24 maja w Warszawie. Natomiast 18 czerwca br. planowany jest lokalny Warszawski Dzień Różnorodności.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.odpowiedzialnybiznes.pl i w załączonym pliku.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępnia zapis wszystkich paneli odbywających się podczas III Ogólnopolskich Dni Różnorodności. Zarejstrowane zostało również wystąpienie dr Sylwii Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia