Zawartość

Projekt „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez Fundację Stabilo wraz z partnerami (Fundacją Arkadia i Fundacia Court Watch Polska) pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-06-01
słowa kluczowe: 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności łącznie 50 jednostek administracji rządowej i samorządowej działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dzięki dokonaniu analizy zadań tych instytucji, opracowaniu rekomendacji dla tych instytucji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji oraz wykorzystanie ich.

Chodzi zatem o sprawienie, aby osobom z niepełnosprawnościami łatwiej było korzystać z usług placówek publicznych, tak ważnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania. Sprawdzane będą zarówno kwestie infrastrukturalne, dostęp do usług cyfrowych jak i obecność wielu innych usług, które powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (np. tłumacz języka migowego).