Zawartość

Projekt „Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-09-07 do 2017-12-31
słowa kluczowe: 

Fundacja Zustricz, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Instytut Allerhanda organizują projekt „Księga Dobrych Praktyk /Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców."

Projekt ma na celu przeprowadzenie innowacyjnych działań, które w efekcie mają przyczynić się do zwiększenia świadomości dotyczącej sprawnego funkcjonowania administracji publicznej i samorządowej zajmującej się mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz cudzoziemcami (MNiEorazC).

Na podstawie wywiadów, obserwacji i badań, organizatorzy mają zamiar wyróżnić inicjatywy, które mają wpłynąć na właściwe instytucje w zakresie możliwych zmian legislacyjnych, bądź zmian sposobu działania w zakresie współpracy z grupami mniejszościowymi i cudzoziemcami.

Prezentacja Księgi zaplanowana jest na przełom grudnia 2017 r  i stycznia 2018 r.