Zawartość

Projekt "Partnerstwo dla Wolontariatu" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-06-29
słowa kluczowe: 

Z danych statystycznych wynika, że województwo lubuskie charakteryzuje najwyższy w Polsce wskaźnik samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Nasz region odznacza się również najwyższym w kraju współczynnikiem dzieci i młodzieży leczonych całodobowo z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Potrzeba wielu działań i szerokiego partnerstwa różnych instytucji, aby zmienić te wstrząsające dane - napisała w liście do Rzecznika Praw Praw Obywatelskich Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Celem projektu jest przede wszystkim objęcie pomocą psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczą dzieci i młodzieży. Efektem działań ma być też utowrzenie poradni dla dzieci i młodzieży z problemami. 8 czerwca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji województwa lubuskiego podpisali list intencyjny w sprawie promowania idei tego przedsięwzięcia.