Zawartość

Projekt „Right2B Forum” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-05-30 do 2019-06-01
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Projekt „Right2B Forum” realizowany będzie w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Warszawie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Głównym celem organizowanego wydarzenia jest stworzenie platformy do dyskusji między wchodzącymi na rynek pracy młodymi ludźmi oraz uwrażliwienie ich na problematykę praw człowieka w biznesie. Wydarzenie łączy w sobie atrakcyjną dla młodych ludzi formę, wysoki poziom merytoryczny i edukację na temat praw człowieka. Projekt koncentruje się na odpowiedzialnym postępowaniu biznesu.

Pierwszego dnia odbędzie się panel dyskusyjny dotykający takich kwestii jak praca przymusowa czy równe traktowanie w miejscu zatrudnienia oraz prezentacja wyników badania „Studenci Prawa w Polsce 2019” wraz z wręczeniem statuetek Mecenasów Edukacji Prawniczej.

Drugi dzień poświęcony będzie warsztatom z zakresu należytej staranności w obszarze praw człowieka (human rights due dilligence), podczas których zespoły studentów pracować będą nad rekomendacjami działań, jakie abstrakcyjna firma X powinna podjąć, by ograniczyć ryzyko wystąpienia jej negatywnego wpływu na wybrane prawa człowieka.

Dzień trzeci to uroczyste podsumowanie, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki pracy zespołów.

Oprócz tego równolegle do Right2B Forum odbywać się będą tzw. wydarzenia towarzyszące (side events), dotyczące np. Karty Różnorodności w praktyce biznesowej, ścieżek dochodzenia swoich praw czy problemu bezpłatnych praktyk studenckich. Atrakcyjność części merytorycznej projektu zapewnia współpraca z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu oraz z osobami takimi jak p. Beata Faracik (Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu), p. Mirosław Kachniewski (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), p. Norbert Kusiak (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), dr Agata Rudnicka-Reichel (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego), czy Joanna Brodzik (Fundacja Opiekun Serca).

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej