Zawartość

Projekt społeczny dotyczący równości w edukacji pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-05-25
słowa kluczowe: 

Projekt jest przygotowywany przez Zespół Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych. Jego celem jest walka ze stereoptypami i barierami, które zniechęcać mogą niektóre osoby do podejmowania decyzji o wyborze zawodów zwycajowo przypisywanych płci męskiej lub żeńskiej. Pomysłodawcy projektu podkreślają, że działania te w dalszej perspektywie przyczynią się do zmniejszenia segregacji w płciowej w edukacji i zatrudnieniu. W ramach działań planowane jest przygotowanie materiałów edukacyjnych i szkoleń dla nauczycieli i doradców zawodowych, które pozwolą nabyć umiejętności i umożliwią skorzystanie z narzędzi potrzebnych do przeciwdziałania stereotypom w edukacji.

Instytut przygotowuje projekt we współpracy z międzynarodową siecią organizacji pozarządowych, w ramach konkursu Komisji Europejskiej.