Zawartość

Projekt społeczny pt. "Państwo to my! Obywatelskie przemyślenia" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-09-06 do 2017-12-31
słowa kluczowe: 

Zespół studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Śląskiej wspólnie realizuje projekt społeczny pt. "Państwo to my! Obywatelskie przemyślenia". W ramach projektu przybliżane są przede wszystkim zasady konstytucyjne, prawa i wolności obywatelskie, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktura i reguły funkcjonowania najistotniejszych organów państwowych.

Swoją działalność studenci realizują w Internecie, na portalach społecznościowych oraz w serwisie YouTube, w związku z czym beneficjentami projektu są zazwyczaj osoby młodsze – w tym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Na realizację projektu składa się przeprowadzenie sondy ulicznej oraz publikacja serii filmów o charakterze edukacyjnym, w których, posługując się prostym językiem i przejrzystą ilustracją graficzną, autorzy starają się przedstawić wyszczególnioną wcześniej tematykę. Na fanpage'u projektu publikowane są również inne materiały przydatne w zgłębianiu wiedzy w zakresie szeroko pojmowanej "wiedzy o społeczeństwie". Celem projektu jest, aby młodzi obywatele uzyskali dodatkowy dostęp do wiarygodnej i skondensowanej informacji, z której skorzystają przed zajęciami, egzaminami lub po prostu w celu zweryfikowania swojej wiedzy na temat Konstytucji i obowiązującego w Polsce ustroju.