Zawartość

Projekt „stereoTYPOWI” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-04-19
Położenie: 
  • Chorzów
    Polska
słowa kluczowe: 

Projekt „stereoTYPOWI” realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka w Chorzowie w postaci filmów umieszczanych na platformie YouTube oraz plakatów.

Jego celem jest zapobieganie wykluczeniom społecznym oraz kształtowanie w społeczeństwie postaw otwartości, równości i tolerancji.

Opis projektu przygotowany przez organizatorów:

Naszym podstawowym założeniem jest przedstawienie człowieka w zbiorowości społecznej w sposób indywidualny i niepowtarzalny, skupiając się na jego przeżyciach wewnętrznych i uczuciach. Poprzez naszą działalność chcemy doprowadzić do wzajemnego, równego i sprawiedliwego traktowania się ludzi. Do pobudzenia ich wrażliwości w stosunku do drugiego człowieka, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, wiary czy poglądów ideowych, co pozwoli uniknąć wykluczenia społecznego. Tak określony cel, ma pomóc budować szacunek, nieobojętną postawę wobec potrzeb innych ludzi oraz zaangażować przeciętnego człowieka w budowanie więzi społecznych. Chcemy uświadomić społeczeństwo o konsekwencjach i wpływie jego działań na środowisko ludzi. Co więcej, naszym celem jest wpłynąć na Polaków w taki sposób, aby dostrzegali realia XXI wieku, rozumieli zmieniającą się rzeczywistość i uświadomili sobie, że podstawą zmiany ogółu jest zmiana indywidualna, która prowadzi do postępu społeczeństwa. Według celów ONZ, nasz projekt przyczynia się do promowania sprawiedliwego, pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa.