Zawartość

Projekt „Zwój Pokoju” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-09-22
Położenie: 
  • Poznań
    Polska
słowa kluczowe: 

Projekt „Zwój Pokoju” to część szerszej inicjatywy „Przestrzenie Sacrum” realizowanej przez Stowarzyszenie Lepszy Świat w Poznaniu. 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy dialogu, wymiany myśli i doświadczeń artystycznych, których ideą i spoiwem byłby szacunek dla drugiego człowieka - Innego, którego historii, wartości i życia, bardzo często nie znamy, a jest on częścią lokalnej społeczności i elementem, który wzbogaca tożsamość miasta. Fundamentem projektu jest religia, ale organizatorzy chcą o niej mówić w sposób, który nie tylko podkreśli międzykulturowy charakter Poznania, ale też usytuuje religie w polu relacji z dyskursami pozareligijnymi. Głównym zamierzeniem jest rozwój prodemokratycznej, tolerancyjnej i krytycznej postawy mieszkańców oraz wykreowanie wizerunku Poznania jako miasta gościnnego i otwartego na inność w postaci każdego człowieka.

22 września 2019 roku, czyli dzień po kolejnej, 4 już edycji Nocy Świątyń, organizatorzy zapraszają mieszkańców Poznania do tego, by pojawili się w godzinach między 14.00 a 16.00 na Placu Wolności, gdzie znajdzie się papierowy zwój, na którym wszyscy chętni będą mogli wpisać swoją deklarację, intencję czy życzenie dla pokoju. Każdy będzie miał możliwość zapisania swojej myśli, ważnego fragmentu właściwej sobie księgi religijnej czy choćby pojedynczego słowa, które w subiektywnym mniemaniu danej osoby może urastać do rangi manifestu, będącego wyrazem pragnienia budowania społeczeństwa otwartego, gotowego do pojednania i odnalezienia piękna w ludzkiej różnorodności. Jest to wydarzenie o charakterze uniwersalnym, międzywyznaniowym i międzykulturowym, skierowane zarówno do osób wierzących, jak i „poszukujących” czy niewierzących.

„Zwój Pokoju” upamiętni powstanie Deklaracji Utrechckiej. Jest to dokument podpisany w roku 1889 przez biskupów Kościołów Starokatolickich, którzy w ten sposób chcieli zintegrować swoje wspólnoty, ale również wyrazić kilka bardzo istotnych przekonań, jak np. prawo do wolności sumienia i wyznania dla wszystkich ludzi czy wolę dialogu z osobami, które swoją wiarę przeżywają inaczej. W tym roku starokatolicy obchodzą 130 rocznicę podpisania tego dokumentu, który choć w niektórych punktach jest polemiczny, przede wszystkim stanowi zaproszenie do poszukiwania dróg dialogu i pojednania.

Współtworzony przez mieszkańców miasta „Zwój Pokoju", czyli Deklaracja Poznańska, będzie wspólnym manifestem woli budowania społeczeństwa ludzi, dla których ważne jest nie tylko prawo do wolności sumienia i wyznania, ale też działanie na rzecz pokoju, szacunku, pojednania i przyjaźni – pomimo dzielących nas różnic.