Zawartość

Propozycje RPO uwzględnione w planie pracy NIK

Data: 
2016-12-30

Jak co roku, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała plan kontroli na nowy rok.   Powstaje on na podstawie uwag przesyłanych przez różne instytucje, w tym RPO, Sejm, Senat, i Premiera.

W planie pracy NIK na rok 2017 r. znalazły się dwa ważne postulaty rzecznika Praw Obywatelskich:

  1. Obrót nieruchomościami rolnymi (czy Agencja Nieruchomości Rolnych prawidłowo opracowała i realizowała procedurę obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
  2. Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach.

NIK nawiązuje w swoich planach do innych działań RPO. W planie kontrolnym jest:

  • Zbadanie stanu usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania (patrz raport RPO…..)
  • Żywienie pacjentów w szpitalach
  • Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych na terenach wiejskich
  • Zapobieganie i przeciwdziałania cyberprzemocy wobec dzieci i młodzieży.

Galeria

  • Grafika: otwarta dłoń i dłoń w znaku zwycięstwa V
    Otwarta dłoń i dłoń w znaku zwycięstwa V