Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Przeciw eksmisjom osób niepełnosprawnych [art. 23 – Poszanowanie domu i rodziny, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]

Zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich przepisy dotyczące eksmisji do noclegowni są wykorzystywane zbyt często. Stosuje się je nawet wobec osób, które powinny podlegać ochronie, a więc osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, chorujących psychicznie i kobiet w ciąży. Rzecznik dopomina się, by Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zajęło się tym problemem.

 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące niedostatecznej ochrony przed eksmisją na bruk. Składają je również organizacje pozarządowe pomagające osobom bezdomnym. Wiele eksmisji jest wykonywanych do noclegowni i schronisk dla bezdomnych - z jednoczesnym powiadomieniem gminy o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia. Jednak przepisy nie precyzują kto i w jakim terminie miałby wyegzekwować od gminy realizację potrzeby wskazania tymczasowego pomieszczenia. Rzecznika zwrócił się Minister Infrastruktury i  Rozwoju z prośbą o informację, czy są prowadzone analizy funkcjonowania w praktyce przepisów eksmisyjnych, a jeśli tak, to jakie jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w kwestii ewentualnej potrzeby ich zmiany bądź doprecyzowania.
[Pismo do Minister Infrastruktury i Rozwoju]