Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Przeciw więzieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną – ciąg dalszy [art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Prokuratora Generalnego w sprawie zasadności przebywania w jednostkach penitencjarnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.


 


Sprawa Radosława A. zwróciła uwagę na problem postępowania wymiaru sprawiedliwości wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z informacji przekazanych przez Dyrekcję Generalną Służby Więziennej wynika, że w zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa aktualnie ponad 200  osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym. U osób tych występuje niepełnosprawność wszystkich procesów, tj. procesów orientacyjno-poznawczych (zwłaszcza myślenia, emocji, motywacji) oraz procesów wykonawczych. Osoby te nie potrafią ocenić popełnianych przez siebie czynów i świadomie uczestniczyć w procesie wykonywania kary. Dlatego też prowadzona przez Służby Więzienne resocjalizacja często nie jest w stanie przekroczyć poziomu czynności samoobsługowych i higienicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobistego tych osób.