Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Przeciw więzieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną [art. 16]

Opisany przez media przypadek osadzenia osoby z niepełnosprawnością intelektualną skłonił Rzecznika Praw Obywatelskich do wystąpienia przeciw orzekaniu kary bezwzględnego pozbawienia wolności osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wzięła udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, podczas którego omawiany był Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012. W swoim wystąpieniu Rzecznik szczególną uwagę zwróciła na konieczność zmiany postępowania wymiaru sprawiedliwości wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie powinny odbywać kary w więzieniach. (9 X 2013) [więcej]