Godło RP
Zawartość

Przeciwdziałanie agresji i mowie nienawiści wobec migrantów

Data: 
2016-06-14

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach po zapoznaniu się z materiałami w mediach skierował pytanie do wojewodów oraz wojewódzkich komendantów policji z terenów: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Z informacji medialnych wynikało, że mogło dojść do znieważenia grupy osób ze względu na ich przynależność narodową lub wyznaniową.  

W odpowiedzi Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poinformował, że w związku z protestami przeciwko obecności migrantów w Polsce na terenie województwa małopolskiego w kilku przypadkach doszło do naruszenia porządku publicznego. Prowadzone są postępowania przygotowawcze m.in. w sprawach o publiczne nawoływanie do nienawiści i naruszenie nietykalności cielesnej. Komenda Powiatowa w Z. wszczęła postępowanie o wykroczenie przeciwko organizatorowi zgromadzenia, które, jak się okazało, było nielegalne.

Manifestacje antyimigracyjne odnotowano również na terenie województwa śląskiego. W czterech przypadkach Policja stwierdziła naruszenie porządku publicznego i skierowała zawiadomienia do prokuratury.

  • Zdjęcie: sylwetki ludzi
    Ludzie