Zawartość

Komunikat o przeniesieniu terminu Konferencji: Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim - w kierunku standardów i procedur

Data: 
2020-03-10

Z przykrością informujemy, że po konsultacjach ze współorganizatorami wydarzenia, podjęta została decyzja o przesunięciu na późniejszy termin konferencji pt. „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim”, która miała się odbyć w dniu 16 marca 2020 r.

Decyzja o przesunięciu terminu konferencji zapadła po analizie rekomendacji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 marca 2020 r. wydanych w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2. Rzecznik Praw Obywatelskich, jako współorganizator konferencji, podziela stanowisko Rektora Uniwersytetu Warszawskiego o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności w przypadku organizacji wydarzeń gromadzących znaczną liczbę uczestników i gości zagranicznych.  

Niezależnie od tego, pragniemy Państwa zapewnić, że przeciwdziałanie zjawiskom molestowania i molestowania seksualnego na uczelniach wyższych w dalszym ciągu pozostaje kwestią, którą Rzecznik Praw Obywatelskich - jako niezależny organ ds. równego traktowania -traktuje w sposób priorytetowy.

Z tego względu, mając na uwadze duże zainteresowanie tą problematyką – do czasu wyznaczenia nowego terminu konferencji – zamierzamy kontynuować rozpoczęte działania za pośrednictwem platform internetowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Uniwersytet Warszawski zorganizują konferencję. „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim - w kierunku standardów i procedur”. w dniu 16 marca 2020 r. w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w godz. 10:00 – 17:00. 

Jak skutecznie przeciwdziałać takim negatywnym zjawiskom i tworzyć na uczelni klimat braku przyzwolenia na dyskryminację? Jak reagować na sygnały o molestowaniu seksualnym w środowisku akademickim i jakie kroki podjąć w razie otrzymania zgłoszenia? Jak wspierać osoby doświadczające molestowania i molestowania seksualnego na uczelni? – to zagadnienia, które stoją przed uczelniami.

Uniwersytet i środowisko akademickie powinny być wolne od jakiejkolwiek formy dyskryminacji oraz zapewniać studentkom i studentom możliwość zdobywania wiedzy w poczuciu bezpieczeństwa. Coraz częściej ujawniane przypadki nadużyć na uczelniach wyższych, jak również wyniki przeprowadzonego w tym zakresie badania (patrz niżej) pokazują, że rzeczywistość jest jednak inna - molestowanie seksualne na uczelni dotyka nawet co trzeciej osoby studiującej.

Ideą konferencji jest połączenie debaty środowiska akademickiego i prezentacji wyników badań z praktycznymi warsztatami na temat wypracowania procedur działania w przypadku zgłoszenia o molestowaniu seksualnym, na wszystkich szczeblach zarządzania uczelnią. Uczestnicy i uczestniczki konferencji, reprezentujący różne polskie uczelnie, będą mieli okazję omówić konkretne rozwiązania w tym obszarze podczas interaktywnych warsztatów.

 

 

 

Galeria

  • Czerwona grafika z tytułem konferencji
    Plakat konferencji