Zawartość

Przedsięwzięcia #mediuj! po patronatem RPO

Data: 
2016-01-21
słowa kluczowe: 

Organizatorem jest Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów działające na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest organizacja konkursu mediacyjno-negocjacyjnego.
Konkurs skierowany jest do studentów od I do V roku wydziałów prawa polskich wyższych uczelni publicznych oraz niepublicznych, którzy w aktywny sposób będą mieli szansę zmierzyć się z coraz efektywniej rozwijającą się w Polsce mediacją gospodarczą.