Godło RP

Przedstawiciel KMPT na międzynarodowej konferencji podsumowującej 10 lat funkcjonowania armeńskiego mechanizmu prewencji

Data: 
2018-11-29
  • W Maroku zaludnienie więzieniach wynosi obecnie 200%, co powoduje w praktyce zupełny brak możliwości realizacji najbardziej podstawowych praw więźniów.
  • Więźniowie reagują na to podejmując protesty głodowe. Tylko w ostatnim czasie zmarło z tego powodu pięciu więźniów.

Informacje te zostały podane na konferencji zorganizowanej przez armeńskiego ombudsmana przy współpracy z Radą Europy, z okazji 10-lecia istnienia w Armenii krajowego mechanizmu prewencji. Podobnie jak w Polsce, mechanizm armeński funkcjonuje w modelu Ombudsman (Rzecznik Praw Obywatelskich Armenii pełni funkcję KMP).

W konferencji w dniach 28-29 listopada wziął udział Przemysław Kazimirski, dyrektor polskiego Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

W czasie konferencji odbyło się pięć paneli poświęconych dobrym praktykom w obszarze prewencji tortur oraz wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; sytuacji kobiet i nieletnich w detencji; monitoringowi policyjnych miejsc detencji; monitoringowi placówek psychiatrycznych oraz służbie zdrowia w jednostkach penitencjarnych.

W ostatnim z paneli zabrał głos przedstawiciel KMP z Maroka, którego wystąpienie spotkało się z dużym poruszeniem wśród uczestników konferencji. Pan Abdelhak Eddouk przedstawił dane pochodzące z więzień marokańskich zgodnie z którym, zaludnienie w tych jednostkach wynosi obecnie 200%, co powoduje w praktyce zupełny brak możliwości realizacji najbardziej podstawowych praw więźniów. Panelista poinformował także, że powszechnie stosowną próbą zwrócenia uwagi na ten problem przez więźniów jest podejmowanie przez nich protestów głodowych. Tylko w ostatnim czasie zmarło z tego powodu 5 więźniów. Sytuacja jest również dramatyczna jeśli chodzi o służbę zdrowia. Na populację więźniów liczącą ok. 60 tys. przypada jedynie 100 internistów i 14 lekarzy psychiatrii. Królestwo Maroka podjęło obecnie prace legislacyjne zmierzające do zmiany polityki karnej oraz poprawy sytuacji istniejącej w więziennictwie.

Moderatorką panelu poświęconego służbie zdrowia w jednostkach penitencjarnych była dr Marzena Ksel (wiceprzewodnicząca CPT). Jako podstawowy problem więziennej opieki medycznej wskazała brak odrębnego budżetu i związaną z tym pełną zależność finansową od więziennictwa, które w każdym z krajów pełni rolę jednego z wykonawców polityki karnej danego państwa. Im większa jej represyjność tym więcej obywateli przebywa w jednostkach. W sytuacji konieczności dokonywania wyboru pomiędzy kwotą przeznaczaną na utrzymanie bezpieczeństwa w jednostkach, a kwotą przeznaczaną na zapewnienie rzetelnej opieki medycznej, kwestie bezpieczeństwa zawsze biorą górę.

 

  • Ludzie pracują przy okrągłych stołach
    Konferencja w Erywaniu,2018 r.