Godło RP

Przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Marcin Kusy, wziął udział w międzynarodowych warsztatach dotyczących monitoringu domów pomocy społecznej (Trewir, 12 - 13.03.2018 r.)

Data: 
2018-03-16
Załączniki: