Godło RP

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego wziął udział w konferencji organizowanej w Baku przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Ombudsmana Azerbejdżanu

Data: 
Od 2009-11-25 do 2009-11-26

, poświęconej problematyce działalności krajowych mechanizmów prewencji i właściwej implementacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT).