Godło RP

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego wziął udział w corocznej konferencji Human Dimension Implementation Meeting, która odbywa się w Warszawie

Data: 
2009-09-30

, przedstawiając zagadnienie wykonywania przez RPO zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, w panelu poświęconym zapobieganiu torturom.