Godło RP

Przedstawiciel Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji wziął udział w sympozjum Jean-Jacques Gautier nt.: „ Addressing vulnerabilities of LGBT persons in detention” (Genewa, 3 - 4.06.2015r.)

Data: 
2015-06-05